Monday, October 17, 2016

Notis Pameran Seni 2016 / 2016 美展通告

Kepada Ahli-Ahli PSNS yang dihormati,
Sila ambil makluman notis Pameran Seni Tahunan berikut. Notis ini  telah disiarkan oleh YY Su, Setiausaha PSNS pada 13 Okt 2016 melalui email.
Sekian. Terima kasih.
dari Pengurus Blog PSNS

致全体会员:
请各位注意,本会秘书苏运友已于2016年10月13日通过电邮发出2016年美展通告。兹将通告转贴于下。
部落格管理员启
PERSATUAN  SENI  NEGERI  SEMBILAN 
Corr. Add: No.50, Jalan S2C2, Green Technology Park, Seremban 2, 70300 Seremban, NS, Mal.
Email: artnegeri@gmail.com  Blog: www.artnegeri.blogspot.com  FB:nsartsociety@hotmail.com

Tarikh: 13 Okt 2016 / 日期:20161013

Notis / 通告

Pameran Seni NS Tahunan 2016 / 2016森州艺术协会常年美展
San Min Art Festival / 三民艺术节

1.         Tarikh & Masa Pameran / 展览日期与时间                    
Tarikh :  19/11/2016 ~ 22/11/2016Jumaat hingga Selasa ; Masa  :   9.00am  - 5.00pm
日期:20161119日至22日(星期五至星期二);时间:上午9.00至下午5.00

Perasmian: 20/11/2016 (Ahad) jam 3.00 pm /
开幕礼:20161120日(星期日)下午3.00

2.         Tempat Pameran / 展览地点
SJK (C) SAN MIN , SEREMBAN / 芙蓉三民华文小学

3.         Syarat Penyertaan / 参展条件
Terbuka kepada semua ahli / 公开让所有会员参加。

4.         Bentuk & Bahan Karya / 作品形式与媒介
Tidak dihadkan, lebih baik hantar karya terbaru. (2014-2016) / 无限制, 近作为佳。(2014-2016

5.         Bilangan Karya / 作品数量
Lukisan & Kaligrafi tidak melebihi 2 karya; Fotografi, Seni Arca, Bonsai dll juga tidak melebihi
2 karya. Lukisan, kaligrafi dan fotografi hendak dibingkaikan. Karya lain hendak disediakan dalam bentuk yang sesuai untuk dipamerkan.  / 字画不超过2幅;摄影、雕塑、盆栽等也不超过2件。字画、摄影需装裱或入框。其他作品需装置稳固和便于展出。

6.         Saiz / 尺寸
Lebar Lukisan, Kaligrafi & Fotografi, termasuk bingkai, tidak melebihi 4 kaki. Karya lain tidak dihadkan tetapi hendak disertakan alat letak karya. /字画与摄影连框或装裱的横度不超过4英尺。其他作品则无限制,惟需附展示台。

7.         Pelekat karya pameran / 作品标签
Sila lekat pada sudut kanan bawah karya. /请贴在展品右下角。

8.         Borang Penyertaan / 参展表格
Sila hantar borang penyertaan bersama karya anda. / 参展表格请和参展作品同时交收画地点。

9.         Menghantar karya / 送交作品
Sila hantar karya ke SJK (C) SAN MIN , SEREMBAN pada 18/11/2016 (Jumaat) jam 10.00 pagi / 请于20161118日(星期五)上午10.00把参展作品交到芙蓉三民华文小学。
*Ahli di luar Seremban boleh minta bantuan ahli yang tinggal di Seremban. /住外地会员可托其他会友交作品**Ahli diminta membantu mengantung karya pameran selepas memhantar karya untuk pameran. /会员交画后敬请留下协助布置。

12.       Mengambil balik Karya / 收回作品
Tarikh: 22/11/2016 (Selasa) ; Masa: 5.00 petang; Tempat: SJK (C) SAN MIN , SEREMBAN
日期:20161122日(星期二);时间:下午5.00;地点:芙蓉三民华文小学。

10.       Bayaran penyertaan /参展费 
Untuk menggalakan ahli melukis, penyertaan kali ini adalah PERCUMA untuk semua ahli / 为鼓励会员对绘画艺术的热诚,此次画展将免费给所有会员参加。

11.       Komisyen Jualan /售出作品抽佣
Persatuan Seni NS akan mengutip komisyen sebanyak 20% pada jualan karya (10% derma kepada SJK (C) SAN MIN, SEREMBAN, 10% untuk Persatuan Seni NS) / 本会按标价抽佣20   (10%捐予芙蓉三民华文小学,10%归本会)


12.       Insuran / 保险
Persatuan Seni NS tidak akan membeli insuran untuk karya pameran dan tidak akan membayar gantirugi sekiranya berlaku kerosakan atau kehilangan. Walaubagaimanapun, pihak penganjur akan menjaga keselamatan dan kesempurnaan bahan pameran dengan seboleh-bolehnya. Oleh itu, jika perlu, peserta sila beli insuran untuk karyanya yang dihantar untuk pameran ini. /本会不为展品购买保险,但尽可能照顾展品的安全与完整;万一发生破损或遗失, 将不负责赔偿。因此,若有需要,请参展会员自行为展品购买保险。

13.       Pendaftaran  Penyertaan / 参展报名
Sila berdaftar sebelum10/11/2016  / 报名截止日期20161110

14.       Pendaftaran dan Pertanyaan sila hubungi / 报名与询问请联络
Cara pendaftaran ialah maklumkan penyertaan anda kepada mana-mana yang berikut melalui telefon:
报名请用电话告知以下正会长、或副会长、或秘书便可:
            1En. Yong Look Lam / 杨六南016-3199899 ,
2En. Foo Yong Chek  / 符永杰012-6608188
3Y.Y. Su / 苏运友016-2282262
Tamat

No comments: