Thursday, February 28, 2013

Notis Mesyuarat Agung 2013 / 2013 年会员大会通告

Notis Mesyuarat Agung 2013 / 2013年会员大会通告
 
Tarikh日期:18/2/2013
 
Kepada:
Semua ahli
敬致全体会员
 
Tuan/Puan,
全体会员:
 
Notis Mesyuarat Agung Tahun 2013
2013年会员大会通知
 
Sila ambil makluman bahawa mesyuarat agung tahunan 2013 telah di tetapkan seperti berikut: /
兹订于以下日期、时间和地点召开2013年会员大会:
 
Tarikh / 日期:    10/3/2013 ( Ahad / 星期日 )
Masa / 时间:     1.00 petang / 下午1
Tempat / 地点:  Willow Art Centre / 杨柳艺术中心,  12A-2 Jln DM 4,  Millennia Square, Lobak,
                             70200 Seremban
 
Aturacara / 会议程序:
12.00 pm          Makan tengah hari / 午餐
1.00 pm             Pendaftaran / 签到
1.15 pm             Mesyuarat bermula / 会议开始
 
Agenda / 议程:
1         Kata aluan presiden / 会长致词
2         Mengesahkan minit mesyuarat agung tahun yang lalu./ 复准前期会议记录。
3         Perkara berbangkit./ 检讨前期议案。
4         Menerima Laporan Tahunan bagi tahun 2012/ 接纳2012年会务报告。
5         Menerima Laporan Kewangan 2012 / 接纳2012年财务报告。
6         Perbincangan usul-usul jika ada./ 讨论会员提案(若有)
 
Cadangan atau usul hendaklah disampaikan kepada setiausaha 5 hari sebelum mesyuarat agung tahunan. / 任何提案须在大会前5天交到或寄达秘书处。
 
Sila bawa karya anda untuk tatapan dalam majlis perjumpaan selepas tamat mesyuarat. / 请携作品参加会议后的会员雅聚。
 
Harap tuan/puan meluangkan masa untuk menghadiri mesyuarat tersebut.
Sekian, terima kasih.
请拨冗出席。谢谢。
 
Yang benar,
秘书
 
 
TANG XIN YING                                                                敬启
Setiausaha
Lampiran: / 附件:
1 Minit mesyuarat agung tahun 2012 / 2012年会员大会记录
2 Laporan Tahunan 2012 / 2012年会务报告
 
 
Persatuan Seni NS / 森州艺术协会
Minit Mesyuarat Agung 2012  / 2012年会员大会记录
Tarikh / 日期:    1/ 5 / 2012 Selasa / 星期二)
Masa / 时间    2.00 ptg / 下午2.00
Tempat / 地点: Broga Food Court. / 武来岸小吃中心
Hadir / 出席:     Liew Yun Lim / 刘运林                      Khoo Boon Seng / 邱文成
                                Low Chin Chung / 刘清松                 Foo Yong Chek / 符永杰
                                Yong Look Lam / 杨六南                  Wong Ah Boh / 王安柏
                                Ting Ah Hang / 邓雅汉                      Yong Hoh Kiew / 杨贺球
                                Hee Teck Fong / 许德芳                    Chik Wan Peng / 席涴萍
                                                ( hadir: 10 orang ahli / 出席:10 )
 
Agenda / 议程:
1  Ucapan Pengerusi / 主席致词
    Pengerusi En. Khoo Boon Seng mengalu-alukan kehadiran ahli. / 主席邱文成先生致欢迎词。
2  Mengesahkan Minit Mesyuarat Agong Tahun Lalu / 核准前次大会记录。
    Diterima dengan cadangan En. Yong Look Lam dan disokong oleh En. Low Chin Chung. /
接纳;由杨六南提议和刘清松附议。
3  Perkara Berbangkit dari minit mesyuarat yang lalu / 检讨前期议案
    Tiada perkara berbangkit. / 无产生事项。
4  Membentang dan meluluskan Laporan Tahunan 2011  / 讨论与接纳2011年会务报告
    Diterima dengan cadangan Pn. Hee Teck Fong dan disokong oleh En. Ting Ah Hang. /
    由许德芳提议,邓雅汉附议,大会接纳2011年会务报告。
5  Membentang dan meluluskasn Penyata Kira-Kira Tahunan 2011  / 讨论与接纳2011年财政报告
Diterima dengan cadangan En. Wong Ah Boh dan disokong oleh Pn. Hee Teck Fong. /
由王安柏提议,许德芳附议,大会接纳2011年财务报告。
6  Membentangkan Usul-Usul yang diterima. / 讨论大会提案
Tiada usul diterima. / 大会未收到任何提案。
7. Memilih AJK 2012-2014 / 选举2012-2014年度理事
En. Khoo Boon Seng dilantik menjadi pengurusi menguruskan pemilihan AJK baru; mencadang: 
Liew Yun Lim, disokong: Yong Look Lam. / 刘运林提议,杨六南附议,推举邱文成主持理事选
举。
Ahli-ahli yang dipilih menjadi AJK / 获选担任理事者:
1)  En. Khoo Boon Seng / 邱文成  2En. Yong Look Lam / 杨六南  3Cik Chik Wan Peng/
 席涴萍  4Cik Tang Xin Ying / 董欣颖  5En. Wong Ah Boh / 王安柏  6Pn. Hee Teck Fong/ 许德芳  7En. See Toh Sing / 司徒胜  8En. Leong Kar Fook / 梁家福  9En. Low Chin Chung/刘清松  10En. Foo Yong Chek / 符永杰   11En. Yong Hoh Kiew/ 杨贺球  12En Ting Ah Hang/ 邓雅汉   13 En. Liew Yun Lim/ 刘运林。
 
Mesyuarat ditangguhkan pada / 散会时间:2.30 pm
 
t.t. Setiausaha / 秘书签:                                                       t.t. Pengerusi / 主席签:
 
 
 
...............................................                                          .................................................
 
Tarikh / 日期:                                                                Tarikh / 日期:
 
Laporan Aktiviti Bulanan Tahun 2012 / 2012年每月会务报告
 
Jan / 1
 
30/1/2012     PSNS bersama Kelab 1388 Seremban dan Persatuan Lukisan dan Kaligrafi NS
                     menganjurkan aktiviti “Bersama Artis Kaligrafi Chang Jian Jun” di kelab tersebut. /
                     本会与芙蓉1388俱乐部及森州书画联盟联办“与中国书法家常健君交流会”
 
Feb / 2     Tiada Aktiviti / 无活动
 
Mac/ 3
 
7/3/2012                      Mengadakan mesyuarat AJK 2010-2012 kali ke-9.
                      召开2010-2012年度理事会第9次会议。
 
Apr/ 4
 
11/4/2012     Mengadakan satu aktiviti melukis di Kuala Linggi, sempadan NS-Melaka. 15 orang ahli
                     PSNS dan beberapa orang rakan ahli telah menyertai kegiatan ini. Mereka melukis di
                     Kuala Sungai Baru pada pagi itu dan di Kuala Linggi pada petang hari itu.
       举办森甲边界瓜拉宁宜写生。参加的会员有:谢文川、邱文成、杨六南、刘运林、
       王安柏、符永杰、梁国英、黄倩姿、梁家福、萧嫣妫、卢伙生、陈碧青、谢焕洲、
       廖春红与谢敏莉。非会员有来自吉隆坡的卢伙生的学生与杨六南的三位朋友。上午
       在甲新港写生,下午则到瓜拉宁宜写生。
 
18/4/2012      Mengambil bahagian dan menghadiri pembukaan “Last Train from Tanjung Pagar: The
                      Art Exhibition” yang diadakan di City Art Gallery, KL Seramai 12 ahli menyertai
                      pameran ini dan 13 ahli menghadiri perasmian pameran.
                      参加连城画廊主办的“丹绒巴葛历史名胜写生展”开幕礼。出席开幕礼的参展会员
                      为谢文川、邱文成、杨六南、刘运林、邓雅汉、王安柏、符永杰、廖春红、卢伙生
                      与陈碧青。没出席的参展会员为梁国英与蔡培坤。
 
29/4/2012      Mesyuarat  Agung Tahun 2012 terpaksa ditangguhkan kerana tidak mencukupi korum.
                        AJK mnetapkan mesyuarat ditunda pada 1/5/2012.
                      本会召开会员大会因出席人数不足而流会。理事会决定展延至1/5/2012召开。
 
Mei / 5
 
1/5/2012        Mengadakan aktiviti melukis di Broga. Seramai 11 orang ahli dan 3 ornag bukan ahli
                      meyertai aktiviti ini.
                      举办武来岸石拿督庙写生。参加会员有:邱文成、杨六南、符永杰、刘清松、王安
                      柏、刘运林、许德芳、萧嫣妫、席涴萍、邓雅汉和吕文保。会外朋友有杨六南的千
                      金、丁贤德和蓝逸祥。
 
                      Pada 2.00, Mengadakan Mesyuarat Agung 2012 yang tertunda di kedai makanan di
                      Broga dan telah memilih AJK baru (2012-2014) berikut:
                      Khoo Boon Seng, Yong Look Lam, Chik Wan Peng, Tang Xin Ying, Wong Ah Boh,
                      Hee Teck Fong, Foo Yong Chek, Low Chin Chung, Yong Hoh Kiew, Leong Kar Fook,
                      See Toh Sing, Ting Ah Hang dan Liew Yun Lim.
                      下午2点在武来岸餐厅召开因流会展期的会员大会,选出新届理事(2012-2014
                      如下:邱文成、杨六南、席涴萍、董欣颖、王安柏、许德芳、符永杰、刘清松、杨
                      贺球、梁家福、司徒胜、邓雅汉与刘运林。
 
                      Lebih kurang 4.00 petang AJK baru mengadakan mesyuarat untuk melantik ajk yang
                      menjawat jawatan. Keputusan perlantikan: Presiden: Khoo Boon Seng, Naib Presiden:
                      Yong Look Lam,S/U: Cik Chik Wan Peng, Penolong S/U: Cik Tang Xin Ying, Bendahari:
                      Wong Ah Boh, Pen. Bendahari: Pn Hee Teck Fong.
                      下午4时许召开理事复选会议。选举结果如下:会长:邱文成、副会长:杨六南、
                      秘书:席涴萍、副秘书:董欣颖、财政:王安柏、副财政:许德芳
 
Mesyuarat AJK juga meluluskan permohonan 2 orang berikut menjadi ahli: Ms Chin Wee Yaw dan Ms Yap Ji Lin.
                       理事会批准以下两位女士成为会员:陈玮瑶与叶紫菱。
 
22/5/2012       Mesyuarat AJK (2012-2014) kali kedua ( mesyuarat tergempar )
                       理事会(2012-2014)第2次会议(紧急会议)
 
30/5/2012       Mesyuarat AJK (2012-2014) kali ketiga ( mesyuarat tergempar )
                       理事会(2012-2014)第3次会议(紧急会议)
 
Jun/ 6
 
 
26/6/2012       Mesyuarat AJK (2012-2014) kali keemapt ( mesyuarat tergempar )
                       理事会(2012-2014)第4次会议(紧急会议)
 
 
Julai/ 7     Tiada Aktiviti / 无活动
 
Ogas/ 8  
 
31/8/2012   Mengadakan aktiviti melukis di Sungai Pelek, Selangor.
                      举办雪州雪邦双溪比力写生活动。
 
September/ 9 
 
16/9/12          Mengadakan aktiviti melukis di Kuala Lukut.
                      举办到森州瓜拉芦骨写生活动。
 
22-23/9/12     Mengadakan Pameran Seni N.S. di Seremban Parade.
       于百利广场举办森州美展,为期两天。
 
Oktober/ 10 
 
21/10/2012     Mesyuarat AJK (2012-2014) kali kelima.
                       理事会(2012-2014)第5次会议
 
26/10/2012     Jamuan meraikan kejayaan Pameran pada pukul 6 petang di Persatuan Hai Nam.
                    森州美展慰劳会于傍晚6时在海南会馆举行。
 
November/ 11  Tiada Aktiviti / 无活动
 
Disember/ 12 
 
9/12/12          Terdapat 9 orang ahli melawat Encik Wong Khian Voon untuk menghayati lukisan
                      koleksi beliau. Ahli-ahli berkenaan berkesempatan untuk menghayati karya-karya artis
                      dari dalam dan luar negeri.
           共9名会员拜访王健文先生与参观其藏画。王先生让本会会员观赏了
           他收藏的国内外名家作品。此外,王先生还准备了茶点招待。会员们此行获益不
           浅。
Tamat / 

Thursday, February 21, 2013

Invitation: Landscape of P Ketam Art Exh / 美哉吉胆岛画展请柬

You are welcome to the Landscape of Pulau Ketam Art Exhibition!
Opening ceremony: 3/3/2013 (Sunday) at 11.00 am
Duration of exhibition: 28/2/2013 - 5/3/2013 from 10.00am to 7.00 pm
Venue: 1st Floor Meeting Room, KL & Sgor Chinese Assembly Hall, No.1, Jln Maharajalela,
           50150 KL.
NSAS is one of the co-organizers of the exhibition.

欢迎参观和出席“美哉!吉胆岛”画展开幕礼!本会为画展联办团体之一。
开幕日期与时间:2013年3月3日(星期日)上午11点正。
画展日期:2013年2月28日至2013年3月5日;每天展出时间:上午10点至下午7点。
地点:隆雪华堂楼上会议室。 

Tuesday, February 12, 2013

Greetings from Dr. Cheah Thien Soong / 谢忝宋博士蛇年致意

Greetings from Dr. Cheah Thien Soong, NSAS adviser, wishing NSAS members a prosperous year of snake.
本会顾问谢忝宋博士恭祝会员蛇年进步!

Thanks to Dr. Cheah!
谢谢谢忝宋博士!

Saturday, February 9, 2013

Paper Cutting to mark the year of snake / 蛇年剪纸

Here is a paper cutting by NSAS member Mr. Liew Yun Lim to mark the beginning of the year of snake:
本会刘运林传来蛇年贺岁剪纸:

Thanks to Yun Lim.
谢谢运林!

Wednesday, February 6, 2013

A demo of skills by Look Lam / 六南挥毫写生

Look Lam demonstrated his water colour skills at the Hill Park, S2 Height, Seremban on 3 Feb 2013.
2013年2月3日早上六南在芙蓉新城高苑用水彩写生:


Click artnegeri2.blogspot.com to see the details.
点击 artnegeri2.blogspot.com 看六南写生的照片。

Sunday, February 3, 2013

Painting at S2 Height, Seremban / 芙蓉新城高苑写生

The Seremban S2 Height organized an on site painting at its Hill Park on 3 Feb 2013 morning,9 NSAS members participated the activity. They were Leong Kar Fook, Ting Ah Hang, Sia Boon Chuan, See Toh Sing, Khoo Boon Seng, Wong Ah Boh, Yong Look Lam, Hee Teck Fong and Liew Moi Yin.
2013年2月3日早上,芙蓉新城高苑在其山顶公园主办写生活动,本会9位会员参加:梁家福、邓雅汉、谢文川、司徒胜、邱文成、王安柏、杨六南、许德芳和刘梅瑛。

from right: Yong Look Lam, Hee Teck Fong and Wong Ah Boh in actiong /
右起:杨六南、许德芳与王安柏在写生。

Click artnegeri2.blogspot.com for details.
点击 artnegeri2.blogspot.com 看更多照片。