Tuesday, October 25, 2016

Notis: Kegiantan Melukis di Kuala Lukut pd 29 Okt 2016 / 写生通告:2016年10月29日瓜拉芦骨写生Kepada Semua Ahli PSNS yang dihormati,
Sila ambil perhatian kegiatan melukis berikut:
Tarikh: 29 Okt 2016 (Sabtu, hari Deepavali )
Tempat melukis: Kuala Lukut

Tempat berkumpul: Taman Selera Sejahtera( di sebelah KFC dan Temiang Corner )
Waktu berkumpul: 7.30 pagi
Waktu bertolak:    8.00 pagi.
Pengangkutan disediakan tapi minum dan makan tanggung sendiri.
Sila daftar nama dengan En Yong Look Lam 016-3199899 dengan segera demi melicinkan kerja menyediakan kenderaan.
Harap anda dapat meluangkan masa untuk kegiatan melukis yang akhir untuk tahun ini.
Sekian. Terima kasih.
YONG LOOK LAM
president PSNS

各位森州艺术协会会员:

写生通告

本会将在20161029日(星期六,屠妖节假日)安排去瓜拉芦骨写生。详情如下:

集合地点:明记小贩中心(肯特基对面)
集合时间:早上7.30
出发时间:早上8.00
本会安排交通和负责交通费;膳食各自负责。
为方便安排交通,请尽快向杨六南先生(016-3199899报名。
这将是今年本会办的最后一次写生,请踊跃参加。
谢谢!

森州艺术协会会长
杨六南启

Saturday, October 22, 2016

Mr. Chan Chang How passed away / 陈长豪病逝

Singapore watercolorist Mr. Chan Chang How passed away on 21 Oct 2016. Mr. Chan, a long time friend of NSAS, participated many of our activities and exhibitions. His passed away is a great loss of NSAS.
新加坡画家陈长豪先生于2016年10月21日去世。陈先生是本会的老朋友。他多次参加本会的活动和画展,对本会是很大的鼓励。陈先生辞世对本会是很大的损失。

Below is the photo and news downloaded from a Singapore news paper:
以下是新加坡报纸的有关报道和照片:
end

Tuesday, October 18, 2016

Borang & Pelekat Karya utk Pameran Seni NS 2016 / 2016森州美展参加表格与作品标签


Kepada Ahli-Ahli PSNS yang dihormati,
Sila turunmuat Borang Penyertaan Pameran Seni NS 2016 dan Pelekat Karya di bawah ini untuk kegunaan anda. Sila klik imej-imej ini untuk menurunmuatnya.
Sekian. Terima kasih.
dari pengurus blog psns
各位会员:
请点击以下本会年展参加表格和作品标签纸图像下载使用。
谢谢!
部落格管理员启tamat

Monday, October 17, 2016

Notis Pameran Seni 2016 / 2016 美展通告

Kepada Ahli-Ahli PSNS yang dihormati,
Sila ambil makluman notis Pameran Seni Tahunan berikut. Notis ini  telah disiarkan oleh YY Su, Setiausaha PSNS pada 13 Okt 2016 melalui email.
Sekian. Terima kasih.
dari Pengurus Blog PSNS

致全体会员:
请各位注意,本会秘书苏运友已于2016年10月13日通过电邮发出2016年美展通告。兹将通告转贴于下。
部落格管理员启
PERSATUAN  SENI  NEGERI  SEMBILAN 
Corr. Add: No.50, Jalan S2C2, Green Technology Park, Seremban 2, 70300 Seremban, NS, Mal.
Email: artnegeri@gmail.com  Blog: www.artnegeri.blogspot.com  FB:nsartsociety@hotmail.com

Tarikh: 13 Okt 2016 / 日期:20161013

Notis / 通告

Pameran Seni NS Tahunan 2016 / 2016森州艺术协会常年美展
San Min Art Festival / 三民艺术节

1.         Tarikh & Masa Pameran / 展览日期与时间                    
Tarikh :  19/11/2016 ~ 22/11/2016Jumaat hingga Selasa ; Masa  :   9.00am  - 5.00pm
日期:20161119日至22日(星期五至星期二);时间:上午9.00至下午5.00

Perasmian: 20/11/2016 (Ahad) jam 3.00 pm /
开幕礼:20161120日(星期日)下午3.00

2.         Tempat Pameran / 展览地点
SJK (C) SAN MIN , SEREMBAN / 芙蓉三民华文小学

3.         Syarat Penyertaan / 参展条件
Terbuka kepada semua ahli / 公开让所有会员参加。

4.         Bentuk & Bahan Karya / 作品形式与媒介
Tidak dihadkan, lebih baik hantar karya terbaru. (2014-2016) / 无限制, 近作为佳。(2014-2016

5.         Bilangan Karya / 作品数量
Lukisan & Kaligrafi tidak melebihi 2 karya; Fotografi, Seni Arca, Bonsai dll juga tidak melebihi
2 karya. Lukisan, kaligrafi dan fotografi hendak dibingkaikan. Karya lain hendak disediakan dalam bentuk yang sesuai untuk dipamerkan.  / 字画不超过2幅;摄影、雕塑、盆栽等也不超过2件。字画、摄影需装裱或入框。其他作品需装置稳固和便于展出。

6.         Saiz / 尺寸
Lebar Lukisan, Kaligrafi & Fotografi, termasuk bingkai, tidak melebihi 4 kaki. Karya lain tidak dihadkan tetapi hendak disertakan alat letak karya. /字画与摄影连框或装裱的横度不超过4英尺。其他作品则无限制,惟需附展示台。

7.         Pelekat karya pameran / 作品标签
Sila lekat pada sudut kanan bawah karya. /请贴在展品右下角。

8.         Borang Penyertaan / 参展表格
Sila hantar borang penyertaan bersama karya anda. / 参展表格请和参展作品同时交收画地点。

9.         Menghantar karya / 送交作品
Sila hantar karya ke SJK (C) SAN MIN , SEREMBAN pada 18/11/2016 (Jumaat) jam 10.00 pagi / 请于20161118日(星期五)上午10.00把参展作品交到芙蓉三民华文小学。
*Ahli di luar Seremban boleh minta bantuan ahli yang tinggal di Seremban. /住外地会员可托其他会友交作品**Ahli diminta membantu mengantung karya pameran selepas memhantar karya untuk pameran. /会员交画后敬请留下协助布置。

12.       Mengambil balik Karya / 收回作品
Tarikh: 22/11/2016 (Selasa) ; Masa: 5.00 petang; Tempat: SJK (C) SAN MIN , SEREMBAN
日期:20161122日(星期二);时间:下午5.00;地点:芙蓉三民华文小学。

10.       Bayaran penyertaan /参展费 
Untuk menggalakan ahli melukis, penyertaan kali ini adalah PERCUMA untuk semua ahli / 为鼓励会员对绘画艺术的热诚,此次画展将免费给所有会员参加。

11.       Komisyen Jualan /售出作品抽佣
Persatuan Seni NS akan mengutip komisyen sebanyak 20% pada jualan karya (10% derma kepada SJK (C) SAN MIN, SEREMBAN, 10% untuk Persatuan Seni NS) / 本会按标价抽佣20   (10%捐予芙蓉三民华文小学,10%归本会)


12.       Insuran / 保险
Persatuan Seni NS tidak akan membeli insuran untuk karya pameran dan tidak akan membayar gantirugi sekiranya berlaku kerosakan atau kehilangan. Walaubagaimanapun, pihak penganjur akan menjaga keselamatan dan kesempurnaan bahan pameran dengan seboleh-bolehnya. Oleh itu, jika perlu, peserta sila beli insuran untuk karyanya yang dihantar untuk pameran ini. /本会不为展品购买保险,但尽可能照顾展品的安全与完整;万一发生破损或遗失, 将不负责赔偿。因此,若有需要,请参展会员自行为展品购买保险。

13.       Pendaftaran  Penyertaan / 参展报名
Sila berdaftar sebelum10/11/2016  / 报名截止日期20161110

14.       Pendaftaran dan Pertanyaan sila hubungi / 报名与询问请联络
Cara pendaftaran ialah maklumkan penyertaan anda kepada mana-mana yang berikut melalui telefon:
报名请用电话告知以下正会长、或副会长、或秘书便可:
            1En. Yong Look Lam / 杨六南016-3199899 ,
2En. Foo Yong Chek  / 符永杰012-6608188
3Y.Y. Su / 苏运友016-2282262
Tamat

Saturday, October 15, 2016

Painting at Sikamat NV / 小甘蜜新村写生

6 Oct 2016, painting at Sikamat New Village, Seremban.
Participants: Yong Look Lam, Foo Yong Chek, Wong Ah Boh, Liew Yun Lim, Wong Chian Chee and Liew Moi Yin.
2016年10月6日到小甘蜜新村写生。
参加者:杨六南、符永杰、王安柏、刘运林、黄倩姿与刘梅瑛。


in front of the entrance of Sikamat NV / 在新村大门前合照留念


 the main road / 新村大街


 painting an old wooden house / 画老屋子


 Foo Yong Chek / 符永杰


 Yong Look Lam / 杨六南


 a new village house / 新村屋子


 Yong Look Lam / 杨六南


 Liew Moi Yin's painting / 刘梅瑛的作品


 Liew Yun Lim's painting / 刘运林的作品


 Wong Ah Boh's sketching /王安柏的速写


 Wong Ah Boh's another sketching / 王安柏的另一速写


 Yong Look Lam's sketch and wash 1 / 杨六南的速写淡彩一


 Yong Look Lam's sketch and wash 2 / 杨六南的速写淡彩二


Yong Look Lam's watercolour painting / 杨六南的水彩写生the entrace / 大门

Thanks to Liew Moi Yin and Yong Look Lam for the photos above.
谢谢刘梅瑛与杨六南提供照片。

end

Wednesday, October 5, 2016

Painting at Jln Lee Fong Yee, Seremban / 芙蓉新加坡街写生

29 Sept 2016, outdoor painting at Jln Lee Fong Yee, Seremban. Participants: Khoo Boon Seng, Yong Look Lam, Wong Ah Boh, Foo Yong Chek, Liew Yun Lim and Liew Moi Yin.
Note: members who wish to join the Painting Seremban Every Thursday activity please contact Mr. Khoo Boon Seng 016-6146130 and Mr. Yong Look Lam 016-3199899
2016年9月29日在芙蓉新加坡街写生。参加者:邱文成、杨六南、王安柏、符永杰、刘运林和刘梅瑛。以下是当天活动照片:
注意:凡有意参加“星期四芙蓉写生”者,请联络邱文成016-6146130和杨六南016-3199899。.

 from left: Foo Yong Chek, Khoo Boon Seng, Wong Ah Boh and Yong Look Lam
左起:符永杰、邱文成、王安柏和杨六南


 Liew Moi Yin / 刘梅瑛


 Painting by Khoo Boon Seng / 邱文成的作品


 painting by Foo Yong Chek / 符永杰的作品


 painting by Wong Ah Boh / 王安柏的作品


 painting by Liew Yun Lim / 刘运林的作品


 painting by Liew Moi Yin / 刘梅瑛的作品


 a sketch by Yong Look Lam / 杨六南的速写


painting by Yong Look Lam / 杨六南的作品

Photos by Liew Yun Lim. Thanks
谢谢刘运林提供照片。
 
end