Monday, November 14, 2011

notis mesyuarat ajk / 理事会会议通知

No.Rujukan 编号:

Tarikh日期:11 / 11 / 2011

Kepada: /敬致:

Semua Ahli Jawatan Kuasa / 本会顾问、理事

Tuan/Puan, / 各位顾问、理事

Notis MesyuaratMesyuarat AJK 2010-2012 kali Ke 8

会议通知:2010-2012年度理事第八次会议

Sila ambil makluman bahawa mesyuarat tersebut telah di tetapkan seperti berikut:

兹订于以下日期时间和地点举行上述会议:

Tarikh 日期:22 / 11 / 2011Selasa / 星期二)

Masa 时间: 8.00pm / 晚上8

Tempat 地点:杨柳艺术中心 / Willow Art Centre, 12A-2 Jln DM 4,

Millennia Square, Lobak, 70200 Seremban.

Agenda / 议程:

1. Kata-kata aluan presiden / 会长致词。

2. Mengesahkan minit mesyuarat yang lalu. / 复准前期会议记录。

3. Perkara berbangkit. / 检讨前期议案。

4. Laporan setiausaha / 秘书报告。

5. Laporan bendahari / 财政报告。

6. Rancangan aktiviti 2012 / 下年度活动计划。

7. Lain-lain hal. / 其他事项。

Harap tuan/puan memberi cadangan untuk rancangan tahun depan dan meluangkan masa untuk menghadiri mesyuarat tersebut. / 请提供下年度活动建议及拨冗出席。

Sekian, terima kasih. / 谢谢!

Yang benar,

Setiausaha

秘书敬启

No comments: