Sunday, March 25, 2012

Notis Mesyuatat Agung 2012 / 2012年会员大会通知

Tarikh日期:26/3/2012

Kepada:

Semua ahli

敬致全体会员

Tuan/Puan,

全体会员:

Notis Mesyuarat Agung Tahun 2012

2012年会员大会通知

Sila ambil makluman bahawa mesyuarat agung tahunan 2012 telah di tetapkan seperti berikut: /

兹订于以下日期、时间和地点召开2012年会员大会:

Tarikh / 日期: 29/4/2012 ( Ahad / 星期日 )

Masa / 时间: 2.00 petang / 下午2

Tempat / 地点: Willow Art Centre / 杨柳艺术中心, 12A-2 Jln DM 4, Millennia Square, Lobak,

70200 Seremban

Aturacara / 会议程序:

2.00 pm pendaftaran / 签到

2.15 pm mesyuarat bermula / 会议开始

Agenda / 议程:

1 Kata aluan presiden / 会长致词

2 Mengesahkan minit mesyuarat agung tahun yang lalu./ 复准前期会议记录。

3 Perkara berbangkit./ 检讨前期议案。

4 Menerima Laporan Tahunan bagi tahun 2011/ 接纳2011年会务报告。

5 Menerima Laporan Kewangan 2011 / 接纳2011年财务报告。

6 Perbincangan usul-usul jika ada./ 讨论会员提案(若有)

7 Mengundi Ahli Jawatankuasa baru (2012-2014) / 选举新届(2012-2014)理事

Jamuan ringan akan diadakan di kedai kopi berhampiran lepas mesyuarat. / 会后到附近茶室用差点。

Cadangan atau usul hendaklah disampaikan kepada setiausaha 5 hari sebelum mesyuarat agung tahunan. / 任何提案须在大会前5天交到或寄达秘书处。

Harap tuan/puan meluangkan masa untuk menghadiri mesyuarat tersebut.

Sekian, terima kasih.

请拨冗出席。谢谢。

Yang benar,

LIEW YUN LIM

Setia Usaha Persatuan Seni Negeri Sembilan

秘书刘运林敬启

No comments: